หลักสูตร : Fixed Asset

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 6 ที่นั่ง)

Fixed Assets Management

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Fixed Assets พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสินทรัพย์ในองค์กร

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
11/ก.พ/256ุ5
9.00 - 16.00 น.
8 6
22/เม.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 7
10/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
5/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
7/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
16/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900