หลักสูตร : Fixed Asset

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 6 ที่นั่ง)

Fixed Asset Management

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Fixed Asset พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสินทรัพย์ในองค์กร

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17/ก.พ/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6
17/มี.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
21/เม.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
19/พ.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
23/มิ.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
14/ก.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
18/ส.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
15/ก.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
27/ต.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
17/พ.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
15/ธ.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900