หลักสูตร : Fixed Asset

วันที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 45 ที่นั่ง)

Fixed Asset Management

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Fixed Asset พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสินทรัพย์ในองค์กร

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
19/เม.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
24/พ.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
21/มิ.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
26/ก.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
16/ส.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
27/ก.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
25/ต.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
22/พ.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
27/ธ.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45