หลักสูตร : Financial Management

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : 633 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท (รามคำแหง 75) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 5 ที่นั่ง)

Financial Management

กระบวนการทำงานสร้างงบการเงิน
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน  งบต้นทุนการผลิต  งบกระแสเงินสด  งบการเงินแบบเปรียบเทียบรายปี รายเดือน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17/ก.พ/2566
9.00 - 12.00 น.
6 5
17/มี.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
21/เม.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
19/พ.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
23/มิ.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
14/ก.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
18/ส.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
15/ก.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
27/ต.ค/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6
17/พ.ย/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6
15/ธ.ค/2566
9.00 - 12.00 น.
6 6

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900