หลักสูตร : Financial Management

วันที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 44 ที่นั่ง)

Financial Management

กระบวนการทำงานสร้างงบการเงิน
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน  งบต้นทุนการผลิต  งบกระแสเงินสด  งบการเงินแบบเปรียบเทียบรายปี รายเดือน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
19/เม.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 44
24/พ.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
21/มิ.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
26/ก.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
16/ส.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
27/ก.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
25/ต.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
22/พ.ย/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45
27/ธ.ค/2567
9.00 - 12.00 น.
45 45