หลักสูตร : Financial Management

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 3 ที่นั่ง)

Financial Management

กระบวนการทำงานสร้างงบการเงิน
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน  งบต้นทุนการผลิต  งบกระแสเงินสด  งบการเงินแบบเปรียบเทียบรายปี รายเดือน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
11/ก.พ/256ุ5
9.00 - 16.00 น.
8 3
22/เม.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
10/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
5/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
7/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
16/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900