หลักสูตร : WINSpeed-Small Accounting Software Solution

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 8 ที่นั่ง)

Prosoft WINSpeed

โปรแกรมสำหรับนักบัญชีตามมาตรฐานสรรพากร ใช้งานง่าย ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน มีความยืดหยุ่นสูง
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่าน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
21-24/ก.พ/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
14-17/มี.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
25-28/เม.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
23-26/พ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
20-23/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
18-21/ก.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
22-25/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
19-22/ก.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
17-20/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
21-24/พ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8
19-22/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
8 8

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900