หลักสูตร : Prosoft WINSpeed - Accounting Software Solution

วันที่ 20-23 สิงหาคม 2567
เวลา 9.00 - 16.00 น.

อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams

ลงทะเบียน
(เหลือ 31 ที่นั่ง)

Prosoft WINSpeed

โปรแกรมสำหรับนักบัญชีตามมาตรฐานสรรพากร ใช้งานง่าย ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน มีความยืดหยุ่นสูง
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่าน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/ส.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 31
17-20/ก.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
15-18/ต.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
26-29/พ.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
17-20/ธ.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45