หลักสูตร : Prosoft WINSpeed - Accounting Software Solution

วันที่ 23-26 เมษายน 2567
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 37 ที่นั่ง)

Prosoft WINSpeed

โปรแกรมสำหรับนักบัญชีตามมาตรฐานสรรพากร ใช้งานง่าย ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน มีความยืดหยุ่นสูง
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่าน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23-26/เม.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 37
14-17/พ.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
25-28/มิ.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
16-19/ก.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
20-23/ส.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
17-20/ก.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
15-18/ต.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
26-29/พ.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
17-20/ธ.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45