หลักสูตร : WINSpeed-Cor Accounting Software Solution

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : 633 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท (รามคำแหง 75) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 5 ที่นั่ง)

Prosoft WINSpeed

โปรแกรมสำหรับนักบัญชีตามมาตรฐานสรรพากร ใช้งานง่าย ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน มีความยืดหยุ่นสูง
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่าน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
27-30/มิ.ย/2566
9.00 - 16.00 น.
6 5
18-21/ก.ค/2566
9.00 - 16.00 น.
6 5
22-25/ส.ค/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6
19-22/ก.ย/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6
17-20/ต.ค/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6
21-24/พ.ย/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6
19-22/ธ.ค/2566
9.00 - 16.00 น.
6 6

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.